D-Day

משך המשחק: 60 דקות

ההשתתפות במשחק מגיל 7 ומעלה בליווי מבוגר או 14 ומעלה ללא ליווי

יש להגיע בנעליים סגורות ובלבוש נוח

- אין כניסה עם מנשא או עגלה -

שימו לב! חובה לדעת עברית על מנת להצליח לפתור את החידות בקווסט

התאריך: 6 יוני 1944, מלחמת העולם השנייה.

בשעות הבוקר המוקדמות פתחו ספינות מלחמה של בעלות הברית בהפגזה ארטילרית על חופי נורמנדי שבצרפת. כך התחיל מבצע הנחיתה הימית הגדול ביותר בהיסטוריה לשחרור צרפת הכבושה. ביומה הראשון של הפלישה השתתפו 156,000 חיילים, בסיוע של כלי טיס ושיט רבים.

שעה לפני הפלישה הגיע לדרגים הגבוהים מידע על נשק חדש שפיתחו הנאצים והשימוש בו יבטיח את כשלונה של הפלישה. מועד הפלישה קרוב מידי וכבר אין אפשרות להשיב את הכוחות, הנשק החדש יזרע הרס בשורות בעלות הברית ועלול להכריע את הגורל של המלחמה כולה! הכוח החשאי שלכם נשלח למשימה להשבית ולגנוב את הנשק הסודי של הנאצים לפני שהוא יחרוץ את גורל המלחמה, חושבים שאתם יכולים לשנות את גורל המלחמה?

חושבים שתוכלו לעמוד במשימה ולהשתתף במבצע הנועז בהיסטוריה?

מחירים

2 שחקנים: ₪130 לאדם
3 שחקנים: ₪120 לאדם
4 שחקנים: ₪110 לאדם
5 שחקנים: ₪100 לאדם
6-8 שחקנים: ₪90 לאדם

משך המשחק: 60 דקות

חיילים, סטודנטים ועוד נהנים אצלנו מהנחות קבועות! פרטים נוספים בדף מבצעים והנחות

רוצים לדעת במה אנחנו שונים מהשאר? >> למה קווסט מאסטר?


הזמנת משחק

פברואר 2019

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
22
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
23
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
24
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
25
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
26
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
27
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
28
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00

מרץ 2019

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
2
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
3
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
4
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
5
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
6
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
7
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
8
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
9
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
10
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
11
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
12
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
13
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
14
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
15
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
16
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
17
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
18
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
19
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
20
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
21
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
22
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
23
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
24
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
25
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
26
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
27
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
28
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
29
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
30
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
31
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00

אפריל 2019

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

1
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
2
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
3
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
4
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
5
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
6
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
7
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
8
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
9
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
10
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
11
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
12
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
13
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
14
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
15
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
16
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
17
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
18
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
19
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
20
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
21
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
22
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
23
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
24
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
25
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
26
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
27
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
28
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
29
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
30
 • 00:30
 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30
 • 23:00
יש מקום פנוי ביום זה
לא נשארו מקומות פנויים
נתקלתם בבעיה בעת ההזמנה?
ניתן לפנות אלינו טלפונית 03-5579279 או בדוא"ל service@quest-master.co.il
  פנוי
  תפוס
  נתקלתם בבעיה בעת ההזמנה?
  ניתן לפנות אלינו טלפונית 03-5579279 או בדוא"ל service@quest-master.co.il
  שם החדר: D-Day
  תאריך:
  שעה:
  שימו לב! התאריך שנבחר מתייחס ללילה שבין ל. על מנת לבחור את הלילה שבין ל יש לסמן את השעה הזו ביום .
  מדוע יש מגבלה על מס' השחקנים?
  מחיר:
  110₪ לשחקן X 4 שחקנים = 440₪ סה"כ
  אנא המתן...
  נתקלתם בבעיה בעת ההזמנה?
  ניתן לפנות אלינו טלפונית 03-5579279 או בדוא"ל service@quest-master.co.il
  שם החדר: D-Day
  תאריך:
  שעה:
  שימו לב! התאריך שנבחר מתייחס ללילה שבין ל. על מנת לבחור את הלילה שבין ל יש לסמן את השעה הזו ביום .
  לתשומת לבכם!
  בעת ביצוע ההזמנה באתר יש להזין פרטי כרטיס אשראי לבטחון.
  כרטיס האשראי שתזינו אינו מחויב באופן מיידי אלא רק נשמר בשרתים המאובטחים של חברת הסליקה. התשלום המלא עבור המשחק יבוצע במקום, בעת ההגעה למשחק.
  כרטיס האשראי שתזינו ישמש אך ורק לגביית דמי ביטול על סך ₪100 ש"ח, שייגבו במקרה של אי הגעה למשחק או ביטול המשחק פחות מ24 שעות לפני המועד שנקבע, בהתאם למדיניות הביטולים.
  נתקלתם בבעיה בעת ההזמנה?
  ניתן לפנות אלינו טלפונית 03-5579279 או בדוא"ל service@quest-master.co.il
  סיום

  מבצע "הזמנה מוקדמת" חוסך לך כסף!

  מעוניינים לקבוע משחק לתאריך בעוד שבוע או יותר? שלמו מראש וחסכו בגדול!
  לפרטים נוספים >>

  לא ניתן להשתמש בשובר זה

  שובר הזמנה מוקדמת תקף רק למשחקים שמתקיימים לפחות שבוע ממועד ההזמנה.
  נכון לרגע זה, ניתן להשתמש בשובר עבור משחקים החל מתאריך: 28/2/19.

  שימו לב!

  בימים שישי ושבת לא ניתן לשחק בזוג שחקנים, אלא רק בקבוצה של 3 שחקנים ומעלה.

  שימו לב!

  שימו לב! התאריך שנבחר מתייחס ללילה שבין ל. על מנת לבחור את הלילה שבין ל יש לסמן את השעה הזו ביום .

  מדוע יש מגבלה על מספר השחקנים?

  המשחק מותאם לטווח גילאים רחב וכן לרמות שונות של נסיון במשחקים דומים ברחבי הארץ.
  עם זאת, חידות שונות במהלך המשחק עשויות לדרוש כמות מסוימת של אנשים לביצוען, וחלקים מסויימים במשחק אינם מתאימים לכמות אנשים גדולה מהטווח הרשום.
  לכן חשוב להגיע כמספר האנשים שנרשמו בהזמנה, ואם יש שינוי מומלץ ליצור עמנו קשר בהקדם האפשרי על מנת לשנות את פרטי ההזמנה בהתאם.